Thông tin dự án

Triển khai xây dựng tuyến áp lực - Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

25/10/2010 00:00:00

Ngày 17.9, tại TP Quy Nhơn, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum) đã ký kết hợp đồng Gói thầu (TKT-1.2.0).

Gói thầu (TKT-1.2.0): Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tuyến áp lực, bao gồm: Đập dâng và đập tràn xả lũ – Dự án thủy điện Thượng Kon Tum với tổ hợp nhà thầu: Công ty CP Xây dựng 47, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung Kon Tum và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1).

 

Ảnh: Lễ ký kết

 

 

Theo hợp đồng ký kết, chủ đầu tư giao cho tổ hợp nhà thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tuyến áp lực thủy điện Thượng Kon Tum, bao gồm: đập dâng và đập tràn xả lũ, với tổng giá trị xây lắp trên 505 tỉ đồng, thời gian thực hiện 48 tháng.

 

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 16/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,82- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,82- Luỹ kế tháng: 18,87- Luỹ kế quý: 106,05- Luỹ kế năm: 528,08; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,62- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,76- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,09- Hồ Sông Hinh: 197,44

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2282413