Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

18/11/2011 00:00:00

1. Tên, địa chỉ Công ty:

- Tên gọi : Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

  *Tên giao dịch quốc tế: Vinh Son-Song Hinh Hydropower Joint Stock Company.

  *Tên viết tắt: VSH.

- Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.                             

- Điện thoại: (84.0256) 3892.792                   Fax: (84.0256) 3891.975

- Email:        hpp_vssh@evn.com.vn

- Mã số thuế:    4100562786

- Vốn điều lệ :2.062.412.460.000 VNĐ (Hai ngàn không trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm mười hai triệu, bốn trăm sáu chục ngàn đồng),Trong đó:


2. Ngành nghề kinh doanh


-  Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000058 ngày 04/05/2005 của phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư - Tỉnh Bình Định. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/09/2017.
- Ngành, nghề kinh doanh:   

 •      Sản xuất và kinh doanh điện năng.
 •  
 •     Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thuỷ điện.
 •  
 •     Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án nhà máy thuỷ điện.
 •  
 •     Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, giao thông và thủy điện.
 •  
 •     Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và giao thông.
 •  
 •     Thí nghiệm điện.
 •  
 •     Kinh doanh vật tư, thiết bị trong lĩnh vực thuỷ điện.
 •  
 •     Đầu tư xây dựng các dự án điện.
 •  
 •     Kinh doanh bất động sản.
 •  
 •     Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, chỉnh định hiệu chỉnh thiết bị điện và dụng cụ điện

   

 


3. Quá trình hình thành và phát triển

         Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III, được khởi công xây dựng vào ngày 15/9/1991. Nhà máy chính thức đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia  vào ngày 04/12/1994. Với công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm 230 triệu KWh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần giải quyết nhu cầu về điện cho vùng lõm và ổn định chất lượng điện cho hệ thống điện quốc gia.  Tính đến cuối năm 2000, nhà máy Vĩnh Sơn đã sản xuất được 1,880 tỷ KWh, đạt sản lượng bình quân 310 triệu KWh/năm, tăng hơn 35% so với thiết kế. Đặc biệt năm 1999, sản lượng đạt 419 KWh - vượt mọi dự kiến trong tính toán thiết kế trước đây.

          Năm 1999, để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện và tận dụng kinh nghiệm tích luỹ trong quản lý vận hành nhà máy điện của đội ngũ quản lý của Nhà máy Vĩnh Sơn, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn quản lý và vận hành dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh. Từ tháng 7 năm 2000, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh với bốn tổ máy hoạt động cung cấp sản lượng điện hơn 600 triệu kWh vào lưới điện quốc gia hàng năm.

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh sơn - Sông Hinh gồm:

 •     Văn phòng nhà máy: 21 Nguyễn Huệ - Thành phố Quy nhơn-Tỉnh Bình định.
 •    Thuỷ điện Vĩnh sơn nằm phía Tây Bắc thành phố Quy nhơn 120 km, toạ lạc xã Vĩnh Sơn-Huyện Vĩnh  Thạnh - Tỉnh Bình Định.
 •    Thuỷ điện Sông Hinh nằm phía Tây Nam thị xã Tuy Hoà 45 km, toạ lạc xã Sơn Thành-Huyện Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên.


- Nhà máy có chức năng quản lý vận hành, cung ứng điện năng cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ tưới cho 450 ha cho hạ lưu sông Kôn tỉnh Bình Định, tưới 4000 ha cho hạ lưu huyện Tuy Hoà - Phú Yên.

Tháng 11 năm 2003, theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 28/10/2003  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giai đoạn 2003 - 2005 và Quyết định số 2992/QĐ-TCCB của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh có nhiệm vụ thực hiện cổ phần hoá trong năm 2004. Ngày 02/12/2004, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 151/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh thành Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh. Đây là một bước chuyển quan trọng  trong quá trình hoạt động của Nhà máy.

Ngày 04/05/2005, Nhà máy chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên mới Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000058  do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định cấp ngày 04/05/2005.

4. Các mốc lịch sử:

 •     Ngày 15/9/1991 Khởi công xây dựng Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn ;
 •  
 •     Ngày 04/12/1994 khánh thành và hoà lưới điện Quốc Gia ;
 •  
 •     Ngày 23/11/1995 khởi công Thuỷ điện Sông Hinh;
 •  
 •     Ngày 23/10/1999 Tiếp nhận, quản lý, vận hành thuỷ điện Sông Hinh;
 •  
 •     Ngày 03/7/2000 Đổi tên Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn thành Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;
 •  
 •     Ngày 31/3/2001 khánh thành kết thúc quá trình xây dựng;


Ngày 04/5/2005 chuyển đổi thành Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh theo Quyết định số 151/QĐ-BCN ngày 02/12/2004 của Bộ Công Nghiệp.

VS-SH

Số liệu sản xuất ngày 05/07/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,49- Nhà máy Sông Hinh: 1,52- Luỹ kế tháng: 12,91- Luỹ kế quý: 12,91- Luỹ kế năm: 495,87; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,1- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,25- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,87- Hồ Sông Hinh: 207,77

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2644516