Thành tích sản xuất

Thành tích sản xuất Kinh doanh

18/11/2011 15:43:16

THÀNH TÍCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong 6 năm hoạt động  từ năm 1994 – 2000, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn đã khai thác với hiệu quả cao với sản lượng điện sản xuất được 1.880 tỷ kWh, đạt bình quân trên 310 triệu kWh/năm, tăng hơn 35% so với sản lượng thiết kế. Đặc biệt năm 1999, sản lượng đạt 419 triệu kWh, vượt mọi dự kiến trong tính toán thiết kế trước đây. Công suất phát ra luôn đạt và vượt công suất lắp máy, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Đến năm 2000, Nhà máy Sông Hinh đi vào hoạt động. Mặc dù vừa mới đưa vào vận hành, nhà máy đã đạt sản lượng 220 triệu kWh trong 6 tháng cuối năm 2000. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2003, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã cung cấp được xấp xỉ 4 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia
Giai đoạn 2001-2005  hai nhà máy đi vào hoạt động ổn định, tin cậy luôn cung cấp đạt và vượt mức theo dư kiến .

CÁC DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC

  •   Huân chương lao động hạng ba
  •    Cờ luân lưu của Thủ tướng chính phủ
  •     Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
  •     Bằng khen của Bộ Công nghiệp
  •     Bằng khen của Tổng Công ty Điện lực Việt nam
VS-SH

Số liệu sản xuất ngày 05/07/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,49- Nhà máy Sông Hinh: 1,52- Luỹ kế tháng: 12,91- Luỹ kế quý: 12,91- Luỹ kế năm: 495,87; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,1- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,25- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,87- Hồ Sông Hinh: 207,77

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2644598