Năng lực

18/11/2010 15:46:05

Hiện tại

    Quản lý vận hành các tổ máy với tổng công suất lắp đặt 136 MW (cả hai nhà máy):

  1.     Thuỷ điện Vĩnh sơn


        Các công trình thuỷ công:

            Đập chính hồ A: Cấu tạo bằng đất đồng chất, chiều cao: 35,0 m, chiều dài: 410m
            Đập CNN hồ A: Cấu tạo bằng đất đồng chất, chiều cao: 35,5 m, chiều dài: 191m
            Tràn xả lũ: Tràn tự do, cấu tạo bằng bê tông, năng lực xả lũ: 1530m3/s ứng với tần suất 0,01 %.
            Đập chính hồ B cấu tạo đập đất đồng chất, chiều cao: 37,0 m, chiều dài: 300 m.
            Đập CNN hồ B cấu tạo đất đồng chất, chiều cao: 37,0 m, chiều dài: 105 m.
            Tràn xả lũ hồ B: Tràn tự do, cấu tạo bằng bê tông, năng lực xả lũ: 885m3/s ứng với tần suất 0,01 %.
            Tổng dung tích hồ chứa Vĩnh sơn: 102 triệu m3(hồ A 22: triệu m3, hồ B: 80 triệu m3)

        Gian máy:

            02 tổ máy Thuỷ điện Vĩnh sơn-Sông Hinh có công suất lắp đặt: 02x33 MW=66 MW(Thiét bị đồng bộ của Pháp)
            Sản lượng bình quân năm: 230 triệu KWh
            Kiểu Tuabin: peltol, độ cao cột nước: 88 m
            Lưu lượng nước qua 02 tổ máy 13,2 m3/s, suất tiêu hao nước 0,72 m3/KWh

 

  1.     Thuỷ điện Sông Hinh


        Các công trình thuỷ công

            Gồm một đạp chính có cấu tạo đập đất đồng chất, chiều cao: chiều dài
            Tràn xả lũ bằng cửa đóng mở kiểu van cung, số cửa: 06 cửa, năng lực xả tràn ứng với tần suất 0.1% là 7.181 m3/s

            Đập tràn sự cố bằng đất, năng lực xả tràn sự cố ứng với tần suất 0.1% là 4946 m3/s
            Dung tích toàn bộ hồ chứa: 357 m3

        Gian máy

            02 tổ máy Thuỷ điện Sông Hinh: 02x35MW=70 MW(Thiét bị 
            đồng bộ của hãng ABB-Thuỵ điển)
            Sản lượng bình quân năm: 370 triệu KWh
            Kiểu Tuabin: Francis, độ cao cột nước: 140 m
            Lưu lượng nước qua 02 tổ máy 55 m3/s, suất tiêu hao nước 2,83 m3/KWh
            Năng lực hiện tại của toàn nhà máy sản suất bình quân 600 triệu KWk/năm.

Tương lai

    Theo chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, Công ty sẽ thực hiện các hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành các thuỷ điện ở khu vực duyên hải miền Trung của EVN. (hoặc Công ty tự đầu tư xây dựng các Nhà máy thuỷ điện mới).

VSH

Số liệu sản xuất ngày 05/07/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,49- Nhà máy Sông Hinh: 1,52- Luỹ kế tháng: 12,91- Luỹ kế quý: 12,91- Luỹ kế năm: 495,87; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,1- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,25- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,87- Hồ Sông Hinh: 207,77

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2644494