Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

18/11/2010 16:20:04

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 
Cam kết đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu sản xuất điện năng


AN TOÀN - LIÊN TỤC - TIN CẬY


 Để thực hiện chính sách trên mọi thành viên của Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động, công việc bằng cách:

  •  Trong công việc, quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
  •  Luôn ý thức hành động vì mục tiêu chất lượng, hiểu rõ công việc của từng vị trí và thực hiện theo đúng nội quy, quy chế đã được quy định.
  • Luôn áp dụng Kaizen/5S vào công việc hàng ngày nhằm tạo môi trường làm việc khoa học, thuận tiện và an tòan để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động.
  • Đảm bảo sử dụng hiệu quả của các thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất thông qua công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.
  • Ban lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo mọi nguồn lực để hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001 và tiêu chuẩn thực hành tốt 5S được áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên và cải tiến liên tục.


 


TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Võ Thành Trung

VSH

Số liệu sản xuất ngày 05/07/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,49- Nhà máy Sông Hinh: 1,52- Luỹ kế tháng: 12,91- Luỹ kế quý: 12,91- Luỹ kế năm: 495,87; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,1- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,25- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,87- Hồ Sông Hinh: 207,77

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2644591