Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

03/12/2012 00:00:00

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

I. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Võ Thành Trung                     - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Xuân Quang                - Uỷ viên

3. Ông Nguyễn Văn Thanh                - Uỷ viên

4. Ông Phan Hồng Quân                   - Uỷ viên

5. Ông Lê Tuấn Hải                          - Uỷ viên

 

II. LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc công ty

- Chức vụ hiện tại:

Tổng giám đốc công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

1966

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cơ khí

- Quá trình công tác:

 

1992-1994:

Cán bộ kỹ thuật - Ban QLCT Thuỷ điện Vĩnh Sơn

1994-2000:

Cán bộ kỹ thuật - Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn

2000-2005:

Trưởng phòng Kỹ thuật - Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

2005-16/4/2009:

Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

17/4/2009 - 22/04/2015

Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

23/04/2015 đến nay Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

2. Ông Nguyễn Xuân Quang - Uỷ viên

- Chức vụ hiện tại:

Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

28/08/1986

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

- Quá trình công tác:

 

Từ 09/2009 - 4/2013

Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Công ty cổ phần Prime Group

Từ 05/2013 đến nay

Giám đốc tài chính, Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Từ 6/2015 đến nay

Giám đốc Công ty TNHH Perfetto

Từ 27/05/2016 đến nay

Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh.

 

 

 

 3. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện tại:

Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

1967

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

 

1988 - 1994

Kế toán tổng hợp Ban QLDA công trình thủy điện Vĩnh Sơn

1994-1995

Phó phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

1995 - 1999

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

1999 - 05/2005 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
05/2005 - 30/4/2008 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
1/5/2008 - 22/04/2015 Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
23/04/2015 đến nay Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

4. Ông Phan Hồng Quân - Uỷ viên

- Chức vụ hiện tại:

Giám đốc phát triển kinh doanh - Quỹ hạ tầng cơ sở VinaCapital.

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

04-05-1970

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật

- Quá trình công tác:

 

12/1992-4/1994

Chuyên viên kinh doanh/Dự án - Petrolimex Saigon

4/1994-5/1997

Chuyên viên thương mại/Dự án - VPDD Nissho Iwai Corp/HCMc.

4/1998-2/2001

Chuyên viên phòng quản lý Niêm yết - UBCK NN/TTGDCK TPHCM.

2/2001-2/2002 Chuyên viên tư vấn pháp lý & đầu tư - Tập đoàn tài chính Quốc tế (IFC).
11/2003-6/2004 Chuyên viên tư vấn tài chính/Dự án - Worldbank Vietnam (WB).
4/2002-3/2007 Trưởng phòng Tư vấn TCDN; Trưởng phòng Tự doanh - Công ty CPCK Sài Gòn (SSI).
4/2007-2/2009 Tổng giám đốc - Công ty CP chứng khóan EuroCapital (ECC).
7/2009 đến nay Giám đốc phát triển kinh doanh - Quỹ hạ tầng cơ sở VinaCapital.

 

5. Ông Lê Tuấn Hải - Uỷ viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG LÊ TUẤN HẢI.pdf

VSH

Số liệu sản xuất ngày 23/04/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,13- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,9- Nhà máy Sông Hinh: 1,23- Luỹ kế tháng: 33,98- Luỹ kế quý: 33,98- Luỹ kế năm: 185,74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,81- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,14- Hồ Sông Hinh: 206,12

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1351600