Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

03/12/2012 00:00:00

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

I. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Võ Thành Trung                     - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Văn Thanh               - Uỷ viên

3.  Ông Lê Tuấn Hải                         - Uỷ viên

4. Ông Nguyễn Thanh Hải               - Uỷ viên

5. Ông Nguyễn Quang Quyền         - Uỷ viên

 

II. LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện tại:

Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

1967

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

 

1988 - 1994

Kế toán tổng hợp Ban QLDA công trình thủy điện Vĩnh Sơn

1994-1995

Phó phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

1995 - 1999

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

1999 - 05/2005 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
05/2005 - 30/4/2008 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
1/5/2008 - 22/04/2015 Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
23/04/2015 đến nay

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

 

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc công ty

- Chức vụ hiện tại:

Tổng giám đốc công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

1966

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cơ khí

- Quá trình công tác:

 

1992-1994:

Cán bộ kỹ thuật - Ban QLCT Thuỷ điện Vĩnh Sơn

1994-2000:

Cán bộ kỹ thuật - Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn

2000-2005:

Trưởng phòng Kỹ thuật - Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

2005-16/4/2009:

Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

17/4/2009 - 22/04/2015

Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

23/04/2015 đến nay Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

3. Ông Lê Tuấn Hải - Uỷ viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG LÊ TUẤN HẢI.pdf

 

4. Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG NGUYỄN THANH HẢI.pdf

 

5. Ông Nguyễn Quang Quyền - Ủy viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG NGUYỄN QUANG QUYỀN.pdf

VSH

Số liệu sản xuất ngày 05/07/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,49- Nhà máy Sông Hinh: 1,52- Luỹ kế tháng: 12,91- Luỹ kế quý: 12,91- Luỹ kế năm: 495,87; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,1- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,25- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,87- Hồ Sông Hinh: 207,77

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2644491