Ban Kiểm soát

03/12/2012 00:00:00

I. DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

 

1. Ông Trương Minh Tuấn               - Trưởng Ban

2. Bà Vũ Phương Thảo                   - Uỷ viên

3. Ông Quách Vĩnh Bình                  - Uỷ viên

4. Ông Vũ Hồng Đăng                    - Uỷ viên

 

II. LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Ông Trương Minh Tuấn - Uỷ viên

- Chức vụ hiện tại:

Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Tư vấn và DVKT VSH

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

03/01/1978

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

 

07/2000-2002

Chuyên viên tại Công ty Vinafor Sài Gòn - CN Bình Định

2003-06/2007

TP kinh doanh tại Công ty KDTH Kon Tum - CN Bình Định

2007-9/2009

Chuyên viên - Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
9/2009 - nay Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Tư vấn và DVKT VSH

 

2. Bà Vũ Phương Thảo - Uỷ viên

- Chức vụ hiện tại:

 

- Giới tính:

Nữ

- Năm sinh:

1983

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân TCKT

- Quá trình công tác:

 

 

 

3. Ông Quách Vĩnh Bình - Uỷ viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG QUÁCH VĨNH BÌNH.pdf

 

4. Ông Vũ Hồng Đăng - Uỷ viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG VŨ HỒNG ĐĂNG.pdf

VSH

Số liệu sản xuất ngày 10/12/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,62- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,43- Nhà máy Sông Hinh: 1,19- Luỹ kế tháng: 15,68- Luỹ kế quý: 89,92- Luỹ kế năm: 688,98; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,34- Hồ Sông Hinh: 205,14

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1294444