Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (TKT-15.19):Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin truyền dẫn quang, kết nối mạng LAN và hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện.

16/09/2019 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 19/01/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,37- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,63- Nhà máy Sông Hinh: 1,74- Luỹ kế tháng: 63,54- Luỹ kế quý: 63,54- Luỹ kế năm: 63,54; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,33- Hồ B Vĩnh Sơn: 826,2- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,09- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2434063