Thủy điện Sông Hinh hỗ trợ 50 triệu cho huyện Sông Hinh hỗ trợ lũ lụt (Clip)

10/12/2021 00:00:00

Chiều ngày 9/12, tại huyện Sông Hinh, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh số tiền 50 triệu đồng ủng hộ khắc phục hậu quả do mưa, lũ đợt cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2021.

Click vào link bên dưới để xem nội dung chi tiết:

Văn Thùy (http://songhinh.phuyen.gov.vn/)

Số liệu sản xuất ngày 22/09/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,98- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,63- Nhà máy Sông Hinh: 1,35- Luỹ kế tháng: 57,94- Luỹ kế quý: 210,57- Luỹ kế năm: 693,53; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,27- Hồ B Vĩnh Sơn: 824,41- Hồ C Vĩnh Sơn: 979,1- Hồ Sông Hinh: 206,29

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2751751