Thông tin dự án

Chính phủ cho phép Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đầu tư dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum

06/11/2006 00:00:00
Chính phủ cho phép Công ty Cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đầu tư dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum và Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch bậc thang thuỷ điện Thượng Sông Côn.

Ngày 1/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1774/TTg-CN cho phép đầu tư Dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum thuộc Tỉnh Kon Tum do Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSHPC) làm chủ đầu tư.

Trước đó, Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định phê duyệt quy hoạch bậc thang thuỷ điện Thượng Sông Côn (Quyết định số 2488/QĐ-BCN ngày 12/09/2006). Dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 2 thuộc quy hoạch này với công suất lắp máy là 80 MW và sẽ là công trình được triển khai xây dựng trước.

Các dự án thuỷ điện nêu trên nằm trong chiến lược đầu tư phát triển của VSHPC.

Số liệu sản xuất ngày 18/08/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,39- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,14- Nhà máy Sông Hinh: 1,25- Luỹ kế tháng: 37,28- Luỹ kế quý: 118,51- Luỹ kế năm: 601,47; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,27- Hồ B Vĩnh Sơn: 823,54- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,06- Hồ Sông Hinh: 206,34

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2703077