Thông tin dự án

Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đầu tư dự án Thuỷ điện Vĩnh Sơn 2.

27/06/2007 00:00:00
Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3325/VPCP-CN ngày 15/6/2007 và công văn số 3448/VPCP-CN ngày 22/6/2007 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) triển khai đầu tư xây dựng dự án Thuỷ điện Vĩnh Sơn 2 gồm 2 bậc, công suất khoảng 90MW thuộc tỉnh Bình Định và Gia lai.

Dự án này nằm trong chiến lược đầu tư phát triển của VSH, nó thuộc Quy hoạch bậc thang thuỷ điện thượng Sông Côn đã được Bộ Công Nghiệp phê duyệt, theo đó:

                        1) Thuỷ điện Vĩnh Sơn 2 với 2 hồ:

                                    Hồ Suối Say

                        + Mực nước dâng bình thường: 773m.

                        + Mực nước chết: 763m

                        Hồ Đak Kron Bung:

                        + Mực nước dâng bình thường: 760m.

                        + Mực nước chết: 740m.

                        Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn 2:

                        + Cột nước tính toán: 425m

                        + Công suất lắp máy: 80MW

            2) Thuỷ điện Vĩnh Sơn 3:     

                        + Mực nước dâng bình thường: 310m

                        + Cột nước tính toán: 49,1m

                        + Công suất lắp máy: 12MW.

VSH

Số liệu sản xuất ngày 17/01/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,37- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,63- Nhà máy Sông Hinh: 1,74- Luỹ kế tháng: 56,81- Luỹ kế quý: 56,81- Luỹ kế năm: 56,81; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,33- Hồ B Vĩnh Sơn: 826,32- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,01- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2431841