Thông tin dự án

Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006-2015

10/08/2007 00:00:00

Thủ Tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đọan 2006-2015 có xét đến năm 2025, theo đó Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được giao làm chủ đầu tư hai dự án Thủy điện Thượng Kon Tum với công suất 220 MW và dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 với công suất 110 MW và sẽ đưa vào vận hành khai thác năm 2013.

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho hai dự án trên, phấn đấu đưa dự án Vĩnh Sơn 2 hoàn thành vào năm 2011.

VSHPC

Số liệu sản xuất ngày 17/01/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,37- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,63- Nhà máy Sông Hinh: 1,74- Luỹ kế tháng: 56,81- Luỹ kế quý: 56,81- Luỹ kế năm: 56,81; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,33- Hồ B Vĩnh Sơn: 826,32- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,01- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2431814