Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

25/12/2018 00:00:00

Ngày 24/12 tại công trường Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (Chủ đầu tư dự án) phối hợp cùng Công ty cổ phần Lilama 10 (Nhà thầu lắp máy) và chuyên gia hướng dẫn lắp đặt của nhà thầu cung cấp thiết bị Andritz Hydro đã cẩu hạ thành công Stator tổ máy 1 vào vị trí lắp đặt trong giếng máy phát.

 

 

Sự kiện này là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thủy điện VSH (BQLDA) cũng như Tư vấn giám sát và nhà thầu lắp máy,…tiếp tục quyết tâm lắp đặt tiếp tổ máy 2 của Dự án dự kiến vào tháng 03/2019 theo như kế hoạch.

 

Bên cạnh công tác lắp máy, Chủ đầu tư cũng chỉ đạo BQLDA phối hợp cùng các nhà thầu nhanh chóng khắc phục những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đào hầm dẫn nước bằng máy TBM… để Dự án có thể tích nước vào 02/2019 và dự kiến phát điện vào 06/2019.

 

 

Đỗ Châu Thon

Số liệu sản xuất ngày 24/10/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,26- Nhà máy Sông Hinh: 0,38- Luỹ kế tháng: 39,09- Luỹ kế quý: 39,09- Luỹ kế năm: 592; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,68- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,25- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,96- Hồ Sông Hinh: 201,21

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2325425