Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

24/06/2019 00:00:00

Ngày 21/6, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019, về dự hội nghị có 120 đại biểu đại diện cho 240 lao động toàn Công ty. 

 

Hội nghị đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD - đầu tư xây dựng năm 2019, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty; Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, kết quả Hội nghị người lao động cấp cơ sở. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời và đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của người lao động. Hội nghị cũng đã bàn các giải pháp và nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2019 và đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum để kịp phát điện vào cuối năm nay…

 

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị thông qua một số nội dung do hội nghị cấp cơ sở đề xuất, kiến nghị, như: Thông qua dự thảo thỏa ước lao động tập thể 2019-2022; sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ: Quy chế sử dụng Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi, Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy định Tổ chức hội nghị Người Lao động, Quy định đối thoại định kỳ tại nơi làm việc…

 

Qua các báo cáo cho thấy, năm 2018 hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo được việc làm thường xuyên cho 240 lao động với thu nhập bình quân đầu người 17 triệu đồng/tháng, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động. Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị

 

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc báo cáo tại Hội nghị.

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích được tuyên dương, khen thưởng.

 

 

 

 

Số liệu sản xuất ngày 16/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,82- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,82- Luỹ kế tháng: 18,87- Luỹ kế quý: 106,05- Luỹ kế năm: 528,08; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,62- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,76- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,09- Hồ Sông Hinh: 197,44

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2282420