Diễn tập PCLB và TKCN tại nhà máy Sông Hinh.

03/09/2019 00:00:00

    Thực hiện Phương án Phòng chống lụt bão (PCLB) cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình Thủy điện Sông Hinh, ngày 29/8 tại hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Hinh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB&TKCN) Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức diễn tập công tác PCBL năm 2019.

 

    Tham dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo các xã trên địa bàn có vùng lòng hồ, tuyến đập và lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

 

    Tình huống giả định để diễn tập: Bão cấp 12 đang đỗ bộ vào địa bàn huyện Sông Hinh và trên toàn lưu vực của Nhà máy Thủy điện Sông Hinh, nguy cơ mưa lớn trên diện rộng và xảy ra lũ lụt lớn, mực nước hồ ở cao trình 207,0 m và tiếp tục lên nhanh. Trong khi đó Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung bộ dự báo lưu lượng nước về hồ chứa nhà máy là 1.300 m3/s. Tình huống đặt ra là lưới điện 11kV và 22kV (lưới điện vận hành tràn xả lũ) bị sự cố mất điện hoàn toàn, phải dùng nguồn Diesel dự phòng để vận hành tràn xả lũ.

 

    Với tình huống giả định nêu trên, BCH PCLB&TKCN triển khai các bước tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước, địa phương, của Công ty và tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, đảm bảo vận hành an toàn hồ đập, an toàn cho hạ du; tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018.

 

    Đợt diễn tập lần này nhằm mục đích để BCH PCLB&TKCN Công ty chủ động hơn trong công tác chỉ huy, cũng như qua thực tế rút ra những kinh nghiệm, thiếu sót kịp thời bổ sung hoàn thiện hơn; Đội xung kích PCLB&TKCN có dịp thực hành kỹ năng thao tác vận hành máy phát Diesel dự phòng, khắc phục sự cố lưới 11kV của Công ty và vận hành các van tràn xả lũ…thuần thục, an toàn.

 

Đại diện BCH phổ biến nội dung diễn tập

 

Vận hành mở van xả lũ bằng nguồn Diesel

 

Nguyễn Thúc Nghiêm

Số liệu sản xuất ngày 16/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,82- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,82- Luỹ kế tháng: 18,87- Luỹ kế quý: 106,05- Luỹ kế năm: 528,08; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,62- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,76- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,09- Hồ Sông Hinh: 197,44

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2282408