Hội thao ngày truyền thống ngành điện (21/12/1954-21/12/2011).
23/12/2011

VSH