Hội thi cắm hoa nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
30/11/2011

VSH

Video tư liệu