• Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum: Hòa lưới điện Quốc gia.

  • Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thăm hỏi, chúc Tết CBCNV dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

  • Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng khối thi đua SXKD & DV Trung ương năm 2020.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần VI- 2020"

  • EVNGENCO 3 TẶNG 80 MÁY VI TÍNH CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TỈNH GIA LAI VÀ KON TUM.

Số liệu sản xuất ngày 19/04/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,03- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,37- Nhà máy Sông Hinh: 0,66- Luỹ kế tháng: 44,93- Luỹ kế quý: 44,93- Luỹ kế năm: 275,35; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,01- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,06- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,86- Hồ Sông Hinh: 205,86

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2102773