• Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IV - năm 2018".

  • Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

  • Hội thao chào mừng Quốc khánh 02/9.

  • Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

Số liệu sản xuất ngày 23/04/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,13- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,9- Nhà máy Sông Hinh: 1,23- Luỹ kế tháng: 33,98- Luỹ kế quý: 33,98- Luỹ kế năm: 185,74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,81- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,14- Hồ Sông Hinh: 206,12

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1351604