• EVN_THÔNG TIN BÁO CHÍ: Các đơn vị ngành điện chủ động triển khai gấp các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

  • Tham gia hội diễn văn nghệ Tổng công ty phát điện 3 - năm 2021.

  • Đảng bộ công ty VSH: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  • Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum: Hòa lưới điện Quốc gia.

  • Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thăm hỏi, chúc Tết CBCNV dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Số liệu sản xuất ngày 13/05/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,09- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,28- Nhà máy Sông Hinh: 0,81- Luỹ kế tháng: 21,8- Luỹ kế quý: 87,76- Luỹ kế năm: 318,19; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 772,95- Hồ B Vĩnh Sơn: 819,77- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,16- Hồ Sông Hinh: 205,07

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2133620