• Khối SXKD và DV Trung ương tặng nhà đại đoàn kết.

  • Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020-2025).

  • Hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN lần V - 2019"

  • Dự án thủy điện thượng Kon Tum: Thông hầm kỹ thuật Tuyến năng lượng.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Số liệu sản xuất ngày 24/11/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,25- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,59- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 65,88- Luỹ kế quý: 112,16- Luỹ kế năm: 446,32; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,48- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,19- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,23- Hồ Sông Hinh: 208,67

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1918089