• Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

  • Hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2019.

  • Công đoàn Điện lực Việt Nam: thăm hỏi nhân dịp "Tháng Công nhân" năm 2019.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IV - năm 2018".

  • Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Ngày 21/6, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019, về dự hội nghị có 120 đại biểu đại diện cho 240 lao động toàn Công ty.  ...
Số liệu sản xuất ngày 22/08/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,83- Luỹ kế tháng: 17,83- Luỹ kế quý: 46,41- Luỹ kế năm: 327,25; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766,31- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,16- Hồ Sông Hinh: 197,56

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1439835