• Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IV - năm 2018".

  • Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

  • Hội thao chào mừng Quốc khánh 02/9.

  • Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

Số liệu sản xuất ngày 14/02/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,63- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,63- Luỹ kế tháng: 23,1- Luỹ kế quý: 75,44- Luỹ kế năm: 75,44; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,52- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,32- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,28- Hồ Sông Hinh: 208,93

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1322480