• Hội thao chào mừng Quốc khánh 02/9.

  • Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ III".

  • Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Số liệu sản xuất ngày 19/09/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,02- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,64- Nhà máy Sông Hinh: 0,38- Luỹ kế tháng: 23,29- Luỹ kế quý: 110,66- Luỹ kế năm: 583,83; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,16- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,62- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,31- Hồ Sông Hinh: 196,84

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1258291