• Công đoàn Điện lực Việt Nam: thăm hỏi nhân dịp "Tháng Công nhân" năm 2019.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IV - năm 2018".

  • Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

  • Hội thao chào mừng Quốc khánh 02/9.

  • Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

Số liệu sản xuất ngày 26/05/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,76- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,76- Luỹ kế tháng: 36,24- Luỹ kế quý: 83,76- Luỹ kế năm: 235,52; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,73- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,13- Hồ Sông Hinh: 204,94

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1371666