• Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

  • Hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2019.

  • Công đoàn Điện lực Việt Nam: thăm hỏi nhân dịp "Tháng Công nhân" năm 2019.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IV - năm 2018".

  • Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

Diễn tập PCLB và TKCN tại nhà máy Sông Hinh.

    Thực hiện Phương án Phòng chống lụt bão (PCLB) cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình Thủy điện Sông Hinh, ngày 29/8 tại hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Hinh, Ban Chỉ huy phòng...
Số liệu sản xuất ngày 21/10/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,34- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,27- Nhà máy Sông Hinh: 0,07- Luỹ kế tháng: 15,3- Luỹ kế quý: 15,3- Luỹ kế năm: 363,84; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,21- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,02- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,26- Hồ Sông Hinh: 198,85

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1491914