• Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thăm hỏi, chúc Tết CBCNV dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

  • Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng khối thi đua SXKD & DV Trung ương năm 2020.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần VI- 2020"

  • EVNGENCO 3 TẶNG 80 MÁY VI TÍNH CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TỈNH GIA LAI VÀ KON TUM.

  • Khối SXKD và DV Trung ương tặng nhà đại đoàn kết.

Số liệu sản xuất ngày 04/03/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,31- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,19- Nhà máy Sông Hinh: 1,12- Luỹ kế tháng: 10,27- Luỹ kế quý: 165,35- Luỹ kế năm: 165,35; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,14- Hồ B Vĩnh Sơn: 824,52- Hồ C Vĩnh Sơn: 979,15- Hồ Sông Hinh: 208,45

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2046125