• Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

  • Ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  • EVN_THÔNG TIN BÁO CHÍ: Các đơn vị ngành điện chủ động triển khai gấp các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

  • Tham gia hội diễn văn nghệ Tổng công ty phát điện 3 - năm 2021.

  • Đảng bộ công ty VSH: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

     Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng đơn vị nhận...
Số liệu sản xuất ngày 18/08/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,39- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,14- Nhà máy Sông Hinh: 1,25- Luỹ kế tháng: 37,28- Luỹ kế quý: 118,51- Luỹ kế năm: 601,47; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,27- Hồ B Vĩnh Sơn: 823,54- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,06- Hồ Sông Hinh: 206,34

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2703027