Số liệu sản xuất ngày 24/10/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.26- Nhà máy Sông Hinh: 0.38- Luỹ kế tháng: 39.09- Luỹ kế quý: 39.09- Luỹ kế năm: 592; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.68- Hồ B Vĩnh Sơn: 821.25- Hồ C Vĩnh Sơn: 978.96- Hồ Sông Hinh: 201.21
False

Số lượt truy cập
Visited: 2325415