Số liệu sản xuất ngày 16/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.82- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0.82- Luỹ kế tháng: 18.87- Luỹ kế quý: 106.05- Luỹ kế năm: 528.08; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767.62- Hồ B Vĩnh Sơn: 814.76- Hồ C Vĩnh Sơn: 972.09- Hồ Sông Hinh: 197.44
False

SlideShow
Số lượt truy cập
Visited: 2282404