Ban kiểm soát

Thành phần và cơ cấu Ban Kiểm soát

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU (cổ phần) TỶ LỆ
CÁ NHÂN Đại diện

1

Trương Minh Tuấn Trưởng Ban kiểm soát - - -

2

Trần Văn Hoàng Ủy viên - - -

3

Quách Vĩnh Bình Ủy viên - - -

Lý lịch Ban kiểm soát

Ông TRƯƠNG MINH TUẤN

Ông TRƯƠNG MINH TUẤN

Trưởng BKS

 • Năm sinh: 1978
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
 • 2000-2002

  Chuyên viên tại Công ty Vinafor Sài Gòn – CN Bình Định

 • 2003-2007

  TP kinh doanh tại Công ty KDTH Kon Tum – CN Bình Định

 • 2007-2009

  Chuyên viên tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

 • 2009-…

  Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Tư vấn và DVKT VSH

 • …- nay

  Trưởng BKS CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

-

Ông QUÁCH VĨNH BÌNH

Ông QUÁCH VĨNH BÌNH

Thành viên BKS

 • Năm sinh: 1972
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài chính tín dụng

Quá trình công tác:
 • 1994-2000

  Kế toán viên chính - Công ty kiểm toán Quốc tế Ernst & Young

 • 2000-2003

  Kế toán trưởng – Công ty CP Cơ điện lạnh (REE)

 • 2003-2005

  Phó Giám đốc - Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật cơ điện lạnh REE

 • 2005-2007

  Giám Đốc điều hành – Công ty CP Cơ điện lạnh (REE)

 • 2007-2017

  Phó TGĐ - Công ty CP Cơ điện lạnh (REE)

 • 2018-nay

  Trưởng BKS nội bộ và quản lý rủi ro-REE


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

-

Ông TRẦN VĂN HOÀNG

Ông TRẦN VĂN HOÀNG

Thành viên BKS

 • Năm sinh: 1993
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp