Ban kiểm soát

Thành phần và cơ cấu Ban Kiểm soát

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU (cổ phần) TỶ LỆ
CÁ NHÂN Đại diện

1

Quách Vĩnh Bình Trưởng Ban kiểm soát - - -

2

Trần Văn Hoàng Ủy viên - - -

3

Hoàng Kim Minh Ủy viên - - -

Lý lịch Ban kiểm soát

Ông QUÁCH VĨNH BÌNH

Ông QUÁCH VĨNH BÌNH

Trưởng Ban kiểm soát

 • Năm sinh: 1972
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài chính tín dụng

Quá trình công tác:
 • 1994-2000

  Kế toán viên chính - Công ty kiểm toán Quốc tế Ernst & Young

 • 2000-2003

  Kế toán trưởng – Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE)

 • 2003-2005

  Phó Giám đốc - Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE

 • 2005-2007

  Giám Đốc điều hành – Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE)

 • 2007-2017

  Phó TGĐ - Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE)

 • 2018-nay

  Trưởng BKS nội bộ và quản lý rủi ro-REE


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

-

Ông TRẦN VĂN HOÀNG

Ông TRẦN VĂN HOÀNG

Thành viên BKS

 • Năm sinh: 1993
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp
Ông HOÀNG KIM MINH

Ông HOÀNG KIM MINH

Thành viên BKS

 • Năm sinh: 1994
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kiểm toán

Quá trình công tác:
 • 8/2016-11/2019

  Chuyên viên kiểm toán - Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

 • 12/2019-7/2022

  Chuyên viên kiểm toán nội bộ – Công ty CP Vacxin Việt Nam

 • 8/2022-nay

  Chuyên viên kiểm toán nội bộ - Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE)


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

-