Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thứ năm, 30/3/2023 | 13:23 GMT+7
Ngày 29/03, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện cổ đông lớn tham dự Đại hội có ông Nguyễn Quang Quyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh, ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.

Tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2022, Kế hoạch kinh doanh tài chính - đầu tư xây dựng năm 2023 và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, năm 2022 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng điện sản xuất 2.616,15 triệu kWh đạt 140,86 % kế hoạch, doanh thu 3.094.608,56 triệu đồng đạt 152,42 % kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 1.264.844,95 triệu đồng đạt 240,81 % kế hoạch, chia cổ tức cho cổ đông 30% bằng tiền mặt.

Năm 2023, dự báo tình hình thủy văn không được thuận lợi, khả năng cao sẽ xuất hiện hiện tượng El Nino, do đó Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với những chỉ tiêu: Sản lượng điện sản xuất 2.163,84 triệu kWh, doanh thu 2.457.448,64 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 856.106,11 triệu đồng, cổ tức 20%.

Đại hội lần này cũng đã miễn nhiệm và bầu mới một thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty…

Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT VSH báo cáo trước Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc VSH báo cáo trước Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Nguyễn Thúc Nghiêm