Thông tin mời thầu

Hồ sơ mời thầu bảo hiểm cho công trình đã hoàn thành - Tuyến áp lực và Tuyến năng lượng.

Thứ hai, 18/7/2022 | 09:09 GMT+7

Nhấn vào link bên dưới để xem nội dung chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1tUrSsX_zvdAj8gAD73clsKhh5HeD4-4G/view

VSH

Tin đã đưa