Tin tức

Ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thứ sáu, 11/6/2021 | 00:00 GMT+7
Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, về việc tham gia ủng hộ đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19. Lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã phối hợp cùng Ban chấp hành (BCH) Công đoàn tổ chức kêu gọi, vận động toàn thể người lao động trong Công ty mỗi người đóng góp, ủng hộ 01 ngày lương, nhằm chung tay cùng cộng đồng góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 đem lại cuộc sống bình yên cho xã hội.

Kết quả sau đợt vận động, có 100% người lao động tham gia ủng hộ và BCH Công đoàn đã thu được 151,8 triệu đồng, trong đó vào ngày 10/6 đã ủng hộ cho tỉnh Bình Định 100 triệu đồng và tỉnh Kon Tum 51,8 triệu đồng.

Trong những năm qua, thực hiện phương châm “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, tinh thần “Tương thân, tương ái”, Công ty đã làm tốt công tác xã hội - từ thiện, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ các quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động… trung bình mỗi năm gần 01 tỷ đồng./.

Lãnh đạo Công ty trao tiền ủng hộ cho Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định

Lãnh đạo Công ty trao tiền ủng hộ cho Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nguyễn Thúc Nghiêm