Hoạt động Đoàn thể

Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020-2025).

Thứ tư, 13/5/2020 | 00:00 GMT+7
Ngày 11/5, Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020-2025).

Đại hội đã Tổng kết quá trình hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, những thuận lợi, khó khăn, thành tích đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị của Đảng bộ đã nêu cụ thể, trong nhiệm kỳ qua tuy gặp rất nhiều khó khăn do thình hình thời tiết, thủy văn không thuận lợi, nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận cao của Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với ban điều hành Công ty hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh tài chính và Đầu tư xây dựng hàng năm được Đại hội cổ đông thông qua đều được Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đúng mức; tình hình an ninh quốc phòng được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội trên địa bàn SXKD của Công ty; Đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập cho 238 người lao động.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo Công ty theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là việc đưa vào vận hành Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum vào đầu quý III/2020; Giữ vững đoàn kết nội bộ, đồng thuận trong Ban chấp hành, Đảng bộ; Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ CB-CNV và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí, tại phiên họp thứ nhất của BCH, đồng chí Võ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Đoàn chủ tịch

BCH nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Nguyễn Thúc Nghiêm