Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thứ tư, 27/4/2022 | 15:20 GMT+7
Ngày 21/04, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 21/04, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại diện cổ đông lớn tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), Ông Huỳnh Thanh Hải, Tổng Giám đốc REE và bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.

Tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2021, Kế hoạch kinh doanh tài chính - đầu tư xây dựng năm 2022 và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, năm 2021 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng điện sản xuất 1.791,64 triệu kWh đạt 121,47 % kế hoạch, doanh thu 1.622.014,16 triệu đồng đạt 126,39 % kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 387.272,80 triệu đồng đạt 337,18 % kế hoạch, chia cổ tức cho cổ đông 10% bằng tiền mặt.

Năm 2022, tình hình thủy văn đang trong chu kỳ thuận lợi, hoạt động sản xuất của các nhà máy ổn định và tin cậy, do đó Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với những chỉ tiêu cụ thể: Sản lượng điện sản xuất 1.857,23 triệu kWh, doanh thu 2.030.360,61 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 525.242,41 triệu đồng, cổ tức 10%.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) phát biểu tại Đại hội

Ông Võ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT VSH Báo cáo trước Đại hội 

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc VSH Báo cáo trước Đại hội  

Quang cảnh Đại hội