Thông tin mời thầu

Mời thầu Cung cấp Vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Thứ sáu, 5/8/2022 | 09:17 GMT+7

Tin đã đưa