Hoạt động Đoàn thể

Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014.

Thứ sáu, 30/5/2014 | 00:00 GMT+7
Về dự hội nghị có 109 đại biểu đại diện cho 183 lao động toàn công ty. Hội nghị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2014, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp; nghe Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan, kết quả Hội nghị người lao động cấp cơ sở và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động

Tại hội nghị, Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên…Đặc biệt, trong hội nghị lần này đã bầu Ban đối thoại, Ban thanh tra nhân dân (nhiệm kỳ 2014-2015).

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Năm 2013, do tình hình thủy văn không thuận lợi, hạn hán diễn ra gay gắt, lượng nước về các hồ chứa rất thấp. Sản lượng điện chỉ đạt 688,93 triệu KWh thấp hơn so với các năm trước, doanh thu đạt 377,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 197,39 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chi 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12,0 triệu đồng/tháng. Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014.

Các tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương tại Hội nghị

VSH