Tin tức

Đảng bộ công ty VSH: Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII.

Thứ ba, 30/8/2022 | 15:35 GMT+7
Ngày 26/8, Đảng ủy Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định (Đảng ủy Khối), tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và sinh hoạt Đảng bộ Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Tham dự, quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo Hội nghị lần này có đồng chí Phạm Công Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt: Nghị quyết số 18 – NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 – NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 – NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 – NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Sau buổi học tập, nghiên cứu, các đảng viên đều nắm được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Đồng thời qua đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính trị, kế hoạch SXKD năm 2022, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty. Cũng trong dịp này, Đảng ủy Công ty lồng ghép tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ 06 tháng đầu năm 2022 và thông báo sơ bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cho đảng viên nắm, biết.

Đ/c Phạm Công Đoan  - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

 

Đ/c Võ Thành Trung - Bí thư Đảng ủy Công ty