Hoạt động Đoàn thể

Đảng bộ công ty VSH: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ ba, 27/4/2021 | 00:00 GMT+7
Ngày 26/4, Đảng ủy Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định (Đảng ủy Khối), tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Tham dự, quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo Hội nghị lần này có đồng chí Phạm Công Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Sau buổi học tập, nghiên cứu, các đảng viên đều nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Đồng thời qua đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính trị, kế hoạch SXKD năm 2021, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty. Cũng trong dịp này, Đảng ủy Công ty lồng ghép tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ lần thứ nhất năm 2021 và thông báo sơ bộ tình hình hoạt động của Đảng bộ và tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021 để cho đảng viên nắm, biết.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Công Đoan đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ Công ty trong thời gian qua, đồng thời đưa ra một số lưu ý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động của Đảng bộ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công ty và Nghị quyết Đảng bộ Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị này, thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Võ Thành Trung – Bí thư Đảng ủy Công ty trao tặng giấy khen của Đảng ủy Khối cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Nguyễn Thúc Nghiêm