Hoạt động Đoàn thể

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Thứ tư, 8/10/2014 | 00:00 GMT+7
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 60/2013/NĐ-CP, vừa qua Công ty tổ chức Đối thoại định kỳ lần thứ nhất giữa Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) thông qua Ban đối thoại.

Tại Hội nghị đối thoại, NSDLĐ và Ban đối thoại đã trao đổi, phân tích các nội dung kiến nghị, đề xuất của NLĐ một cách dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Kết thúc Hội nghị, hai bên đi đến thống nhất phương án giải quyết phù hợp nhất với điều kiện của Công ty, có 10/12 nội dung được thông qua, các nội dung còn lại sẽ xem xét/đề xuất thực hiện trong thời gian đến.

Đây là đối thoại lần đầu tiên, tuy nhiên các thành viên Ban đối thoại đều nhận thấy buổi đối thoại đạt kết quả rất tốt, nội dung phong phú, các bên làm việc tích cực, thiện chí, công tâm,…Công ty đã quan tâm giải quyết triệt để các đề xuất theo hướng có lợi hơn cho NLĐ.

Liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hiện nay Công ty đã hoàn thiện và ban hành đầy đủ các quy chế, quy định về công tác này: Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy định đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, bầu Ban đối thoại gồm 05 thành viên,… tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đối thoại hiệu quả, đúng luật./.

Nguyễn Thúc Nghiêm - VSH