Tin tức

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

Thứ hai, 8/4/2024 | 10:54 GMT+7
Ngày 04/4, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại diện cổ đông lớn tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Điện Lạnh, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT VSH báo cáo trước Đại hội

Tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, năm 2023 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng điện sản xuất 2.218,53 triệu kWh đạt 102,53 % kế hoạch, doanh thu 2.577.646,56 triệu đồng đạt 104,89 % kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 993.989,89 triệu đồng đạt 116,11 % kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận trên vốn 42,05 %, cổ tức cho cổ đông 30% bằng tiền mặt.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc VSH báo cáo trước Đại hội

Năm 2024, dự báo tình hình thủy văn không thuận lợi, hiện tượng El Nino kéo dài và gay gắt hơn, chính sách thị trường điện có nhiều thay đổi bất lợi cho các đơn vị phát điện: tỷ lệ anpha 98%, Qc giao theo sản lượng điện kế hoạch hàng tháng và giá trần thị trường điện giảm so với năm 2023… do đó Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 với những chỉ tiêu thận trọng hơn: Sản lượng điện sản xuất 2.121,31 triệu kWh, doanh thu 1.965.822,52 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 505.242,58 triệu đồng, cổ tức tối thiểu 15% bằng tiền trên vốn điều lệ. Đại hội lần này cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 10 cho phù hợp hơn với tình hình thực tế của đơn vị và quy định của pháp luật.

Quang cảnh Đại hội

Nguyễn Thúc Nghiêm