Hoạt động Đoàn thể

Đại hội Đoàn cơ sở Công ty lần thứ VI - Nhiệm kỳ (2014-2017)

Thứ ba, 3/2/2015 | 00:00 GMT+7
Ngày 27/01/2015, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức Đại hội lần thứ VI - nhiệm kỳ 2014-2017.

Về dự Đại hội có 47 đại biểu đại diện cho 74 đoàn viên thanh niên toàn Công ty. Đại hội đã nghe đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2012-2014 thay mặt Ban chấp hành đoàn (BCH) báo cáo tổng kết công tác của BCH nhiệm kỳ 2012- 2014, và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH trong nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Công ty đã hoạt động có hiệu quả trên các mặt công tác, tích cực hưởng ứng các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, khởi xướng như: tham gia cuộc thi “Hiến kế tặng đoàn” – kết quả có một đoàn viên đạt giải 3; có trên 70% đoàn viên tham gia thi tìm hiểu “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”; hưởng ứng các phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp… tích cực tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện; xung kích trong các hoạt động đoàn thể; phòng chống lũ lụt – thiên tai; hoàn thành 19 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đưa vào ứng dụng đã mang lại kết quả cao. Tại phiên họp thứ nhất của BCH nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Công Đàm được BCH tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư nhiệm kỳ 2014 – 2017.

BCH Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017

Nguyễn Thúc Nghiêm - VSH