Hoạt động Đoàn thể

Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015.

Thứ năm, 21/5/2015 | 00:00 GMT+7
Ngày 18/5/2015, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015.

Về dự hội nghị có 106 đại biểu đại diện cho 182 lao động toàn Công ty. Hội nghị đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2015, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty; nghe Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan, kết quả Hội nghị người lao động cấp cơ sở và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên…Hội nghị đã tiến hành bầu Ban đối thoại tại nơi làm việc năm 2015 gồm có 05 thành viên.

Năm 2014, do tình hình thủy văn không thuận lợi, hạn hán diễn ra gay gắt, lượng nước về các hồ chứa rất thấp. Sản lượng điện chỉ đạt 680,5 triệu kWh thấp hơn so với các năm trước, doanh thu 484,78 tỷ đồng đạt 100,08% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 236,34 tỷ đồng đạt 109,51 % so với kế hoạch, cổ tức cho cổ đông 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng/tháng. Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015.

Ông Võ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty trao tặng Bằng khen của Bộ Công thương cho tập thể và cá nhân có thành tích

Đoàn chủ tịch Hội nghị

VSH