Hoạt động Đoàn thể

Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ (2015-2020).

Thứ hai, 1/6/2015 | 00:00 GMT+7
Ngày 28/5/2015, Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ (2015-2020).

Đại hội đã tổng kết quá trình hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015, những thuận lợi, khó khăn, thành tích đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo chính trị của Đảng bộ đã nêu cụ thể, trong nhiệm kỳ qua với sự đoàn kết, đồng thuận cao của Ban chấp hành đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hầu hết các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh tài chính và Đầu tư xây dựng hàng năm được Đại hội cổ đông thông qua đều được Công ty triển khai đạt hoặc vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đúng mức; tình hình an ninh quốc phòng được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội trên địa bàn SXKD của Công ty; Đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập cho 182 lao động.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo Công ty theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Giữ vững đoàn kết nội bộ, đồng thuận trong Ban chấp hành, Đảng bộ; Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí, tại phiên họp thứ nhất của BCH, đồng chí Võ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Đoàn chủ tịch Đại hội

BCH nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội

Ông Trần Đình Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy khối DN tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nguyễn Thúc Nghiêm