Hoạt động Đoàn thể

Quán triệt và triển khai Nghị quyết BCH Trung ương Đảng.

Thứ hai, 14/12/2015 | 00:00 GMT+7
Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Đảng ủy Công ty đã phối hợp cùng Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng lao động trong toàn Công ty.

Sau buổi học tập nghiêm túc, hầu hết các đối tượng đều nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Đồng thời, qua đó Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính trị, kế hoạch SXKD năm 2015 đã đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy Công ty tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Công Thiên là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư Đảng ủy

Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định báo cáo quán triệt Nghị quyết

VSH